Casemanagers

Casemanagement Dementie

Dementie is een ingrijpende ziekte voor alle betrokkenen en roept veel vragen op. Geheugenproblemen en vergeetachtigheid zorgen vaak voor verminderde zelfstandigheid. Met hulp van naasten en professionele begeleiding kan de persoon met dementie zo lang en goed mogelijk in de eigen woonomgeving blijven wonen.

Een casemanager dementie biedt begeleiding aan de persoon met dementie en de mantelzorger(s). De casemanager ondersteunt bij het vinden van de weg in wet, regels en zorgmogelijkheden en kan daarnaast ook een rol spelen bij dagbesteding, ontzorgen van de mantelzorger(s) (respijtzorg), verzorging en verpleging thuis.

 

Buurtzorg

Beter Thuis Wonen

Carinova

Saxenburgh