Ontmoeten en Meedoen

Sociale ontmoetingsplekken
Mantelzorg
Maatje
Vrijwilligerspunt
Vraag & Aanbod
Stichting Vechtgenoten
Lotgenoten
KBO PCOB Ommen
WijZ welzijn