Project indienen

Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Ieder jaar is er budget beschikbaar om plannen uit te kunnen voeren die aansluiten bij de ambities van Samen Fitter Verder! Ook voor 2021 is een budget beschikbaar om plannen uit te kunnen voeren. In 2021 is het jaarlijkse bedrag zelfs verdubbeld en is er € 20.000, - beschikbaar.

We willen dit jaar extra aandacht besteden aan het thema's 'Kinderen in de gemeente Ommen zijn fit, vaardig en sociaal' en ‘In Ommen kan iedereen meedoen met sport en bewegen’.

Dus heb je een mooi idee om door middel van bewegen de eenzaamheid onder ouderen terug te dringen of om een online applicatie (app) te ontwikkelen om (nog) meer kinderen en jongeren in beweging te krijgen? Of heb je andere ideeën die aansluiten bij Samen Fitter Verder!? Stuur dan je plan op!

De eerste ronde voor het indienen van je plan zit er alweer op, maar in oktober vindt de 2e ronde plaats.

De exacte deadline voor het indienen van een projectplan is nog niet bekend maar heb je een idee of zelfs al een plan op papier? Stuur deze dan alvast naar naar samenfitterverder@ommen.nl. Om het zo eenvoudig mogelijk te houden, hebben we een standaard format ontwikkeld waar je gebruik van kunt maken.  Dit format vind je hieronder. 

Contact

Samen Fitter Verder

Nienke Weijdeman

Downloads

Project Format Samen Fitter Verder!
Werkwijze beoordelen projecten Samen Fitter Verder