Project indienen

Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Voor 2022 is er weer budget beschikbaar voor uitvoering van plannen die aansluiten bij de ambities van Samen Fitter Verder! We hebben op dit moment een bedrag van € 22.858,- beschikbaar.

Dat willen we gebruiken voor de doelstellingen en thema's;

  • Kinderen in de gemeente Ommen zijn fit, vaardig en sociaal;
  • In Ommen kan iedereen meedoen met sport en bewegen; 
  • Een gezonde leefstijl;
  • Het inclusiever maken van speeltuinen; 
  • Vebetering samenwerking tussen sport en onderwijs; 

Dus heb je een mooi idee die past bij bovenstaande speerpunten? Of heb je andere leuke ideeen die passen bij de ambities van Samen Fitter Verder!? Stuur deze dan voor 15 oktober 2022 op naar samenfitterverder@ommen.nl.

Om het zo eenvoudig mogelijk te houden, hebben we een standaard format ontwikkeld waar je gebruik van kunt maken.  Dit format vind je hieronder. 

Heb je nog aanvullende vragen? Mail dan je vraag naar Samenfitterverder@ommen.nl of bel Nienke Weijdeman via 0523 - 788850.

Contact

Samen Fitter Verder

Nienke Weijdeman

Downloads

Project Format Samen Fitter Verder!
Werkwijze beoordelen projecten Samen Fitter Verder
Beoordelingsformulier projecten