Project indienen

Nieuwe subsidie, nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Voor 2023 is er wederom een budget beschikbaar voor de uitvoering van de plannen die aansluiten bij de ambities van het lokaal sport- en preventieakkoord “Samen Fitter Verder!”.  Voor 2023 is er € 15.534,- beschikbaar.  

We willen dit jaar extra aandacht besteden aan de groepen senioren (60+), jongeren (15 – 18 jaar) en mensen met een fysieke of mentale beperking. Ook een belangrijk thema is ‘een gezonde leefstijl’.

Dus heb je een goed idee om door middel van bewegen bijv. de eenzaamheid onder ouderen terug te dringen of om een online applicatie (app) te ontwikkelen om (nog) meer kinderen en jongeren in beweging te krijgen of een bijdrage te leveren aan een gezondere leefstijl of heb je andere ideeën die aansluiten bij Samen Fitter Verder!? Stuur dan je plan op!

Je kunt je projectplan tot 15 september 2023 opsturen naar samenfitterverder@ommen.nl. Om het zo eenvoudig mogelijk te houden, hebben we een standaard format ontwikkeld waar je gebruik van kunt maken. Meer informatie over het lokaal sport- en preventieakkoord en het format vind je op de website; www.vitaalommen.nl/samen-fitter-verder. 

Als je vragen hebt stuur een mail naar  samenfitterverder@ommen.nl of neem contact op met Nienke Weijdeman, telefoonnummer 0523 – 788850.

Contact

Samen Fitter Verder

Nienke Weijdeman

Downloads

Project Format Samen Fitter Verder!
Werkwijze beoordelen projecten Samen Fitter Verder
Beoordelingsformulier projecten