Regiegroep

Samen Fitter Verder ! werkt met een regiegroep. Dit is een afvaardiging van de partijen die in 2020 het akkoord hebben ondertekend. De regiegroep is de aanjager van het akkoord. Zij zijn o.a. verantwoordelijk voor de communicatie rondom Samen Fitter Verder!, beoordelen ingebrachte projectplannen en gaan met partijen in gesprek om hen enthousiast te maken om aan de slag te gaan met bepaalde thema's uit het akkoord. Hieronder vindt u een overzicht van de leden van de regiegroep en het werkveld waar zij verantwoordelijk voor zijn;

Eralt Boers, 

Is voorzitter van de regiegroep en is daarbij verantwoordelijk voor de vergaderingen rondom Samen Fitter Verder!. Daarbij is hij ook betrokken bij de communicatie van Samen Fitter Verder!  Heb je een vraag voor Eralt? Stel deze dan via: eralt@looplijnen.nl

Bram Hoving, Tennis vereniging Ommen.

Verantwoordelijk voor de communicatie en financieën. Daarbij kunt u bij Bram terecht over vragen rondom het thema 'Vitale aanbieders'  Heb je een vraag voor Bram? Stel deze dan via: bramhoving53@gmail.com

Richard Smits, Tennis vereniging Ommen

Verantwoordelijk voor de financiën en de services voor de sportverenigingen. Daarnaast kan je bij Richard terecht over vragen rondom het thema 'Vitale aanbieders' Heb je een vraag voor Richard? Stel deze dan via: rbllsmits@home.nl

Mariëlle Kuik, Fysio Ommen

Heb je een vraag of een idee dat valt onder het thema; 'Fitte en vaardige kinderen'? Mail dan met Mariëlle via: m.kuik@fysio-ommen.nl

Nienke Weijdeman, Gemeente Ommen

Verantwoordelijk voor de communicatie rondom Samen Fitter Verder! Daarnaast ook verantwoordelijk voor de services voor de sportverenigingen. Ook kan je bij Nienke terecht met vragen over de thema's 'Fitte en gezonde inwoners' en 'Sport- en beweeginfrastructuur'. Vragen kan via: nienke.weijdeman@ommen.nl

Albert - Jan Greidanus, Directeur C.N.S. Ommerkanaal

Heb je een vraag of een idee dat valt onder het thema; 'Fitte en vaardige kinderen'? Mail dan met Albert Jan via: albertjan@ommerkanaalschool.nl

Berlinda de Braak, Fysio Totaal

Heb je een vraag of een idee dat valt onder het thema: 'Fitte en gezonde inwoners'? Mail dan met Berlinda via: berlinda@fysiototaal.nu

Natascha Visser, gemeente Ommen

Verantwoordelijk voor de financiën en beoordeling van de ingediende projectplannen. Heb je een vraag over de financiën of een beoordeling? Mail dan naar: natascha.visser@ommen.nl

Ellen van der Vegte, Vitaal Vechtdal

Heb je een vraag of een idee dat valt onder het thema: 'Iedereen doet mee? Mail dan met Ellen via: e.vandervegte@vitaalvechtdal.nl

Jan Hagendoorn, v.v. Marienberg

Voor algemene vragen kunt u terecht bij Jan Hagendoorn via: jan@beerzebulten.nl

Silvia Gaasbeek, Sportrijk Ommen / Crossfit Ommen

Vrantwoordelijk voor het thema; Sport en beweeginfrastructuur