Toegekende projecten

Budgetten 2020 Samen Fitter Verder gemeente Ommen 

Vanuit het Ommense lokale sport- en preventieakkoord Samen Fitter Verder is er voor 2020 een subsidiebedrag beschikbaar van € 10.000,-. Wethouder Scheele is blij met de projecten. “Juist in coronatijd is het van groot belang dat onze inwoners worden gestimuleerd om te bewegen. Met deze projecten is er voor ieder wat wils.” Kijk u maar en doe mee! De regiegroep heeft besloten subsidie toe te kennen aan de volgende projecten: 

Tiener Aquasport zwembad Carrousel: voor de aanschaf van materialen voor een op te starten tiener aquagroep in zwembad De Carrousel. Het project is ingediend door ouders en zwembad De Carrousel. Subsidie € 1.900,- 

Preventieactiviteit Loop-je-lichter:  voor het opstarten van een (hard) loopgroep voor mensen met psychische klachten. Het project is ingediend door ACO van Elderen en Impluz. Subsidie € 3.420,- 

Fitclub Ommen: voor het opstarten van een sportuurtje voor volwassenen (18+) met een (lichte) verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Het project is ingediend door K-vriendelijk en de Baalderborggroep. Subsidie € 2.110,-

Aanschaf materiaalkisten incl. spelkaarten in gymzalen: hiermee kunnen kinderen  tijdens het bewegingsonderwijs in aanraking komen met andere sporten/beweegvormen, die wellicht ook buiten school weer gespeeld kunnen worden. Dit project is ingediend door een drietal initiatiefnemers vanuit het onderwijs, fysiotherapie en de gemeente. Subsidie € 1.800,-

Workshops Calisthenics Park Ommen: voor opleidingskosten voor het geven van gratis workshops aan de inwoners van de gemeente Ommen voor het op een veilige manier gebruik maken van de toestellen in het te realiseren park. Het project is ingediend door  Sportrijk/Crossfit Ommen. Subsidie € 650,-. 

Ook voor 2021 en 2022 is er jaarlijks een budget beschikbaar van € 10.000,- . Het budget voor 2021 is zelfs verdubbeld met € 10.000,-

Budgetten 2021 Samen Fitter Verder gemeente Ommen 

Vanuit het Ommense lokale sport- en preventieakkoord Samen Fitter Verder is er voor 2021 een subsidiebedrag beschikbaar van € 20.000,--.

De regiegroep heeft besloten subsidie toe te kennen aan de volgende projecten:

Beweegtuin Ommerkanaal:
Realiseren beweegtuin naast het  buurthuis met verschillende attributen voor alle leeftijdsgroepen. In het activiteitenprogramma worden kracht, uithoudingsvermogen en mobiliteit gestimuleerd.  Subsidie € 3.000,-- 

Schoolsportdag groepen 7 en 8 basisscholen:
Leerlingen kennis laten maken met de verschillende sportverenigingen in Ommen en laten inzien, dat bewegen van jongs af aan van belang is voor je lichaam en je geest en het ontmoeten, elkaar zien en plezier  hebben in de sport. Subsidie € 3.000,-- 

Geo caching Alteveer:
Mensen een leuke (alternatieve) activiteit bieden in de buitenlucht, om mensen in beweging te krijgen en houden, ze te enthousiasmeren voor geo caching en door, met in achtneming van de coronamaatregelen, naar elkaar om te zien door met elkaar in beweging te komen. Het sociale aspect is ook zeer van belang. Subsidie € 750,--

Dans 3 daagse Studio 85:
Het doel is zoveel mogelijk kinderen in de gemeente Ommen te laten bewegen! 3dagen vol dans, sport & plezier om een positieve ervaring te creëren met bewegen en fit zijn. 
Subsidie 3.600,--

Danslessen dansschool Kidans basisschool leerlingen Vilsteren
Door het aanbieden van deze sport de sociale contacten van de leerlingen na sluiting van de school onderhouden en samen in beweging te blijven. Subsidie € 1.000,--

Bewegen bij eenzaamheid fysiotherapie Carrousel:
Het bewegen bij sociaal geïsoleerde, inactieve ouderen versterken en hen uit hun sociaal isolement halen. Subsidie € 1.000,--

Sport en bewegen Johan Seckelschool:
De kinderen tijdens keuzemiddagen kennis laten maken met de verschillende sporten in Ommen en hen stimuleren meer te sporten en te bewegen.  Subsidie € 2.000,--

Racerunners/frame runners Aco/Jary:
Aanschaf Running Frames om kinderen en jongeren met een beperking te laten sporten in hun eigen regio en laten merken dat ze het echt kunnen en er bij horen.  
Subsidie € 3.000,--

Workshops mindfullness Tennis Club Ommen:
De workshops zijn bestemd voor alle sporters en dragen bij aan algemene fitheid aspecten als coördinatie, reactiesnelheid, ademhaling en focusoefeningen. Subsidie € 2.000,--

Revalideren kun je leren fysio praktijken Ommen: 
Een bijdrage leveren aan een gezonde, efficiënte  revalidatie en er van bewust worden hoe om te gaan met je lijf en wat je kan doen om herhaling te voorkomen. 
Subsidie € 3.000,--

Nadere informatie 
Als je vragen hebt over Samen Fitter Verder!, aarzel niet om contact op te nemen. Dat kan door een mail te sturen naar samenfitterverder@ommen.nl of door contact op te nemen met Nienke Weijdeman op telefoonnummer 0523-788850. Kijk ook op www.vitaalommmen.nl  voor meer informatie. 
  
Blijf gezond, sportief en in beweging!