Toegekende projecten

Budgetten 2020 Samen Fitter Verder gemeente Ommen 

Vanuit het Ommense lokale sport- en preventieakkoord Samen Fitter Verder is er voor 2020 een subsidiebedrag beschikbaar van € 10.000,-. Wethouder Scheele is blij met de projecten. “Juist in coronatijd is het van groot belang dat onze inwoners worden gestimuleerd om te bewegen. Met deze projecten is er voor ieder wat wils.” Kijk u maar en doe mee! De regiegroep heeft besloten subsidie toe te kennen aan de volgende projecten: 

Tiener Aquasport zwembad Carrousel: voor de aanschaf van materialen voor een op te starten tiener aquagroep in zwembad De Carrousel. Het project is ingediend door ouders en zwembad De Carrousel. Subsidie € 1.900,- 

Preventieactiviteit Loop-je-lichter:  voor het opstarten van een (hard) loopgroep voor mensen met psychische klachten. Het project is ingediend door ACO van Elderen en Impluz. Subsidie € 3.420,- 

Fitclub Ommen: voor het opstarten van een sportuurtje voor volwassenen (18+) met een (lichte) verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Het project is ingediend door K-vriendelijk en de Baalderborggroep. Subsidie € 2.110,-

Aanschaf materiaalkisten incl. spelkaarten in gymzalen: hiermee kunnen kinderen  tijdens het bewegingsonderwijs in aanraking komen met andere sporten/beweegvormen, die wellicht ook buiten school weer gespeeld kunnen worden. Dit project is ingediend door een drietal initiatiefnemers vanuit het onderwijs, fysiotherapie en de gemeente. Subsidie € 1.800,-

Workshops Calisthenics Park Ommen: voor opleidingskosten voor het geven van gratis workshops aan de inwoners van de gemeente Ommen voor het op een veilige manier gebruik maken van de toestellen in het te realiseren park. Het project is ingediend door  Sportrijk/Crossfit Ommen. Subsidie € 650,-. 

Ook voor 2021 en 2022 is er jaarlijks een budget beschikbaar van € 10.000,- . Het budget voor 2021 is zelfs verdubbeld met € 10.000,-