Toegekende projecten

Budgetten 2022 Samen Fitter Verder gemeente Ommen

Vanuit het Ommense sport- en preventieakkoord Samen Fitter Verder was er voor 2022 een subsidiebedrag beschikbaar van € 29.000,- De regiegroep heeft besloten subsidie toe te kennen aan de volgende projecten.

Theatervoorstelling & educatieprogramma #dansbeweegtje: Met de voorstelling MENS wil Studio85 aandacht vragen voor jongeren met onzekerheden, sombere gevoelens en depressie. Het ‘alles goed willen doen’ en altijd moeten presteren, ‘constant aan staan’ een ‘insta perfect’ leven willen lijden legt vaak enorm veel druk op kinderen. Door middel van de voorstelling Mens wil men deze thema’s bespreekbaar maken voor dansers, maar ook voor jeugd/jongeren in het publiek. De herkenning, het delen van deze gedachten en gevoelens maakt dat jongeren zich niet meer alleen voelen, het is iets wat er ‘mag zijn’. 

Buitenschoolse sport- en spelactiviteiten (sport in huis halen): Met dit project wil PRO de Maat leerlingen in aanraking laten komen met verschillende sporten binnen hun vertrouwde omgeving. Veel van de leerlingen van Pro de Maat doen niet aan een georganiseerde sport, omdat het financieel niet haalbaar is, vanuit huis niet wordt gestimuleerd, de betreffende vereniging niet in de buurt is of leerlingen het te beangstigend vinden om de stap richting een vereniging te maken. Leerlingen komen door middel van dit project binnen de vertrouwde omgeving van de school in contact met diverse sport- en beweegactiviteiten. 

Kanker en door! Met dit project richt de Stichting Vechtgenoten zich in het bijzonder op de sport-/medische en leefstijl ondersteuning van 30-40 jarigen en de nabije omgeving, die geraakt zijn door kanker. Deze groep gaat na behandeling vaak weer aan het werk in beroep en gezin en komt onvoldoende toe aan (gerichte)sportactiviteiten, leefstijlverandering en lotgenotencontact. Met het projectgeld wil Stichting Vechtgenoten een livestream organiseren om op basis daarvan na te gaan welke behoeften er zijn binnen de doelgroep. Daarnaast wil de Stichting informatie en activiteiten gaan aanbieden op het gebied van leefstijl en bewegen in samenwerking met sport- en fitnessclubs en een fysiotherapeut.

MQ scan: Met de MQ-scan ontstaat meer inzicht in het niveau van de motorische vaardigheden van de basisschoolleerlingen van de gemeente Ommen. De MQ Scan bestaat uit een compacte beweegbaan, volgens specifieke instructies opgebouwd met standaard materialen uit een gymzaal. De tijd, die een kind erover doet om de baan af te leggen geeft aan of een kind gemiddeld, boven of onder gemiddeld motorische vaardigheid heeft voor zijn leeftijd. Op basis van de uitkomsten van de scan kunnen vervolgacties in gang worden gezet. Er wordt gestart met drie basisscholen.

Gratis leefstijlscan 70+: Fysiotherapie De Carrousel en Fysio Totaal komen met een gratis leefstijlscan voor 70- plussers. 70-plussers kunnen gebruik maken van een leefstijlscan en leefstijladvies. Met de uitkomst van de leefstijlscan kan gericht antwoord worden gegeven op vraagstukken als gezond(er) oud worden en het bevorderen van zelfredzaamheid. 

Gezonde sportomgeving: JOGG Teamfit, Tactus Verslavingszorg en de gemeente bundelen hun krachten en komen bij deze met een plan om de sportomgeving in de gemeente Ommen gezonder te maken. Er is aandacht voor het voedingsaanbod in de kantine, maar bijvoorbeeld ook voor een rookvrij sportterrein en verantwoord alcoholgebruik. 

Voeding en lifestyleadvies THE ONE: Om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van obesitas en verkeerde eetgewoonten en om de sportprestaties te verhogen is er een programma voor de selecties van sportverenigingen. De selectie krijgt 4 keer per jaar voeding- en lifestyleadvies en sport specifieke training en metingen om de progressie te meten. 

Positiviteitsbox: De Positiviteitsbox van Meynkracht zorgt o.a. voor het vergroten van (werk)plezier, het ontwikkelen van een positieve mindset, (werk)geluk, ontspanning, balans en duurzame inzetbaarheid. Het is gericht op een gezonde leefstijl en dan met name op de mentale kant.. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Gezonde School-aanpak thema Welbevinden primair onderwijs: Met de extra inzet van de Gezonde Schooladviseur van GGD IJsselland worden basisscholen ondersteund om het themacertificaat Welbevinden van de Gezonde School-aanpak op een structurele manier in te zetten op de scholen. Dit met als doel leerlingen met plezier en zelfvertrouwen naar school te laten gaan. 

Act your way: Het aantal jongeren dat moeite heeft om te gaan met stress en prestatiedruk neemt toe. Met de inzet van Acceptatie en Commitment Therapie ‘Act Your Way’ worden jongeren geholpen afstand te nemen van gedachten en er flexibeler mee om te gaan. 

Sportplatform i.o.: FCC de Bissinghcrossers, FC Ommen, FC Mariënberg, THE ONE en Golfclub de Hooge Graven hebben als missie een sportplatform op te richten voor alle sportaanbieders in Ommen (binnen- en buitensport en commerciële sportaanbieders) waarbij kennis wordt gedeeld en samenwerking gestimuleerd. Anderzijds kan het sportplatform een belangrijke gesprekspartner zijn voor de gemeente Ommen over de belangen van de sport. 

 

Budgetten 2021 Samen Fitter Verder gemeente Ommen 

Vanuit het Ommense lokale sport- en preventieakkoord Samen Fitter Verder is er voor 2021 een subsidiebedrag beschikbaar van € 20.000,--.

De regiegroep heeft besloten subsidie toe te kennen aan de volgende projecten:

Beweegtuin Ommerkanaal: Realiseren beweegtuin naast het  buurthuis met verschillende attributen voor alle leeftijdsgroepen. In het activiteitenprogramma worden kracht, uithoudingsvermogen en mobiliteit gestimuleerd.   

Schoolsportdag groepen 7 en 8 basisscholen: Leerlingen kennis laten maken met de verschillende sportverenigingen in Ommen en laten inzien, dat bewegen van jongs af aan van belang is voor je lichaam en je geest en het ontmoeten, elkaar zien en plezier  hebben in de sport. 

Geo caching Alteveer: Mensen een leuke (alternatieve) activiteit bieden in de buitenlucht, om mensen in beweging te krijgen en houden, ze te enthousiasmeren voor geo caching en door, met in achtneming van de coronamaatregelen, naar elkaar om te zien door met elkaar in beweging te komen. Het sociale aspect is ook zeer van belang. 

Dans 3 daagse Studio 85: Het doel is zoveel mogelijk kinderen in de gemeente Ommen te laten bewegen! 3dagen vol dans, sport & plezier om een positieve ervaring te creëren met bewegen en fit zijn. 

Danslessen dansschool Kidans basisschool leerlingen Vilsteren: Door het aanbieden van deze sport de sociale contacten van de leerlingen na sluiting van de school onderhouden en samen in beweging te blijven. 

Bewegen bij eenzaamheid fysiotherapie Carrousel: Het bewegen bij sociaal geïsoleerde, inactieve ouderen versterken en hen uit hun sociaal isolement halen.

Sport en bewegen Johan Seckelschool: De kinderen tijdens keuzemiddagen kennis laten maken met de verschillende sporten in Ommen en hen stimuleren meer te sporten en te bewegen. 

Racerunners/frame runners Aco en Jari: Aanschaf Running Frames om kinderen en jongeren met een beperking te laten sporten in hun eigen regio en laten merken dat ze het echt kunnen en er bij horen.  


Workshops mindfullness Tennis Club Ommen: De workshops zijn bestemd voor alle sporters en dragen bij aan algemene fitheid aspecten als coördinatie, reactiesnelheid, ademhaling en focusoefeningen. 

Revalideren kun je leren fysio praktijken Ommen: Een bijdrage leveren aan een gezonde, efficiënte  revalidatie en er van bewust worden hoe om te gaan met je lijf en wat je kan doen om herhaling te voorkomen. 


Budgetten 2020 Samen Fitter Verder gemeente Ommen 

Vanuit het Ommense lokale sport- en preventieakkoord Samen Fitter Verder is er voor 2020 een subsidiebedrag beschikbaar van € 10.000,-. Wethouder Scheele is blij met de projecten. “Juist in coronatijd is het van groot belang dat onze inwoners worden gestimuleerd om te bewegen. Met deze projecten is er voor ieder wat wils.” Kijk u maar en doe mee! De regiegroep heeft besloten subsidie toe te kennen aan de volgende projecten: 

Tiener Aquasport zwembad Carrousel: Voor de aanschaf van materialen voor een op te starten tiener aquagroep in zwembad De Carrousel. Het project is ingediend door ouders en zwembad De Carrousel.  

Preventieactiviteit Loop-je-lichter: Voor het opstarten van een (hard) loopgroep voor mensen met psychische klachten. Het project is ingediend door ACO van Elderen en Impluz.          

Fitclub Ommen: voor het opstarten van een sportuurtje voor volwassenen (18+) met een (lichte) verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Het project is ingediend door K-vriendelijk en de Baalderborggroep.                                                                                                      

Aanschaf materiaalkisten incl. spelkaarten in gymzalen: Hiermee kunnen kinderen  tijdens het bewegingsonderwijs in aanraking komen met andere sporten/beweegvormen, die wellicht ook buiten school weer gespeeld kunnen worden. Dit project is ingediend door een drietal initiatiefnemers vanuit het onderwijs, fysiotherapie en de gemeente. 

Workshops Calisthenics Park Ommen: voor opleidingskosten voor het geven van gratis workshops aan de inwoners van de gemeente Ommen voor het op een veilige manier gebruik maken van de toestellen in het te realiseren park. Het project is ingediend door Sportrijk/Crossfit Ommen.                                                                                                   

Nadere informatie 
Als je vragen hebt over Samen Fitter Verder!, aarzel niet om contact op te nemen. Dat kan door een mail te sturen naar samenfitterverder@ommen.nl of door contact op te nemen met Nienke Weijdeman op telefoonnummer 0523-788850. 
  
Blijf gezond, sportief en in beweging!